Broušení při veřejném bruslení.

Broušení v šatně pro veřejné bruslení bude zahájeno v měsíci říjnu.

Do té doby v brusírně pro hokej po telefonické domluvě.